Medezeggenschapsraad 


Medezeggenschapsraad - Wat is het en wat doen zij? (klik hier voor de pdf-versie van deze tekst)
Klik hier voor het Jaaroverzicht MR 2015/2016 (pdf)

 

Wat is de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en leerkrachten en heeft een adviserende en instemmende taak die samen met de leiding van de school er voor moet zorgen dat onze school goed functioneert.
 

Wat doet de medezeggenschapsraad?

Het belangrijkste wat de MR doet, is adviseren en instemmen over diverse zaken die op onze  school spelen. Hierbij moet u o.a. denken aan huisvesting, aanname van nieuw personeel, grootte van de klassen en het aanpassen van schoolplannen. 
 

Wat is het nut van de medezeggenschapsraad?

Dit kan van bijzonder veel waarde zijn, zeker als het gaat om het functioneren van de school en het plezier dat onze kinderen op school mogen beleven en uitstralen. Dit kan echter alleen als u als ouder naar een MR lid stapt op het moment dat er iets speelt.
 

Wie kan lid worden van de MR?

Iedere ouder/verzorger van een kind op de Oranje Nassauschool kan zich verkiesbaar stellen voor de MR. Zodra er een plaats vrijkomt wordt dit bekend gemaakt en kunt u zich aanmelden als verkiesbaar. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan het nodig zijn om te stemmen.
 

Hoe kunt u iets melden?

Dat kan op de volgende manier:
* Ga naar één van de MR leden (wie dat zijn kunt u zien op het informatiebord of op de website www.oranje-nassauschool.nl);

* Ga naar een leerkracht;
* Mail uw bericht naar school o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer.


Hoe houdt de MR u op de hoogte?

Door de notulen van iedere vergadering op het bord in de hal van de school te hangen. U kunt ze ook opvragen bij de secretaris van de MR.
 

Tot slot, de MR is...

  • een positieve groep ouders en leerkrachten met een duidelijke taak,
  • een uitdaging voor iedereen die actief een bijdrage wil leveren aan de opbouw van onze school
  • een meerwaarde voor de school als ouders/verzorgers de MR ook zien als spreekbuis
oftewel....

de moeite waard om over na te denken!
 

Bezetting Medezeggenschapsraad

Gea Horsman                             

Christa Smits (secretaris)    
Linda Geurts (penningmeester)
Linda Koelewijn 
Jeanette Speelman
Marleen Voogt

Het e-mailadres van de MR is mr@onsn.nl
 

Kindcentrum Oranje Nassau | Eijkmanplantsoen 3 | 3861 CW NIJKERK | T (033) 245 17 08 | E info@onsn.nl | sitemap