Gezonde School

Onze school heeft op 10 oktober 2016 uit handen van de wethouder Nadya Aboyaakoub als eerste Nijkerkse basisschool het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat de ONS  zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. De leerkrachten en leerlingen zijn trots op dit behaalde resultaat! 

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgen wij voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. (www.gezondeschool.nl


 We willen gezond eten op ONS voor iedereen gemakkelijk maken om zo bij te dragen aan een goede ontwikkeling van de kinderen. Samen met ouder(s)/verzorger(s) willen we gezond eten en drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch bevorderen. Meer informatie hierover leest u in ONS Voedingsbeleid (pdf).

Kindcentrum Oranje Nassau | Eijkmanplantsoen 3 | 3861 CW NIJKERK | T (033) 245 17 08 | E info@onsn.nl | sitemap