Levelwerk
In iedere groep zijn er kinderen die moeite hebben met de leerstof, voor hen is er aangepast materiaal en extra ondersteuning. Ook zijn er in ieder groep leerlingen voor wie de leerstof gemakkelijk is, voor hen is er extra werk binnen de methoden voorhanden. Daarnaast zijn er in (vrijwel) iedere groep leerlingen die veel meer uitdaging nodig hebben dan datgene wat in de reguliere lesstof behandeld wordt. Er zijn wel materialen op school die dan ingezet kunnen worden maar hoe en wat is veelal afhankelijk van de mogelijkheden binnen de groep. Om ervoor te zorgen dat ook deze kinderen voldoende van het onderwijs profiteren heeft de Oranje-Nassauschool de beschikking over Levelwerk. Per leerjaar is er een box met extra uitdagend materiaal op diverse vakgebieden. De materialen voor taal en rekenen zijn vaak verdiepend, d.w.z. dat er dieper op de leerstof wordt ingegaan en de opdrachten aanzienlijk moeilijker zijn dan in de methode die we op school gebruiken, zonder dat er al vooruitgelopen wordt op de leerstof. Er zijn ook materialen die verbredend zijn, d.w.z. dat deze materialen de kinderen meer kennis aanreiken die doorgaans niet op school wordt aangeboden. Hierbij kunt u denken aan het leren van Spaans. Ook zit er materiaal in de box dat kinderen stimuleert tot creativiteit, dit kan zijn in het maken van een
poster met een bepaald onderwerp maar het kan ook een opdracht zijn die het creatieve denken stimuleert, bijv. het maken van een spel waarbij leerlingen plaatsnamen leren.
Levelwerk is opgedeeld in Levelspel voor de kleutergroepen en Levelwerk voor de groepen 3 t/m 8.
Of een leerling in aanmerking komt voor Levelwerk wordt bepaald door de leerkracht en de Intern Begeleider. Hierbij wordt o.a. gekeken naar toets uitslagen, werkhouding, concentratie en zelfstandigheid.
 
Wekelijks komen de leerlingen vanaf groep 3 ca. 45 minuten per jaargroep bij elkaar in het levelwerklokaal. Hier krijgen zij dan begeleiding van de Levelwerkleerkracht. Dit houdt o.a. in dat er instructie gegeven wordt, dat de lopende opdrachten besproken worden en dat er een planning wordt gemaakt voor de komende week. Hierbij ligt de nadruk op de werkwijze en de samenwerking.
De leerlingen van de groepen 1 en 2 die in aanmerking komen voor Levelspel krijgen hiervoor instructie van de leerkracht.
 

                                                                      

 

Kindcentrum Oranje Nassau | Eijkmanplantsoen 3 | 3861 CW NIJKERK | T (033) 245 17 08 | E info@onsn.nl | sitemap