Kwaliteit

De gehele verantwoording van ons onderwijs staat in het schoolplan beschreven met daarbij ook de actie/verbeterpunten waar het team de komende tijd aan gaat werken. Dit schoolplan is in te zien bij de directie.
 
De directeur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking en het personeelsbeleid. Hij zal o.a. jaarlijks een aantal klassenbezoeken afleggen en beoordelingsgesprekken met de leerkrachten voeren. De bouwcoördinatoren voeren de functionerings- en coachgesprekken met de leerkrachten. Verder wordt de kwaliteit bewaakt door het systeem van interne audits
 
Met het voeren van een intern kwaliteitsbeleid middels kwaliteitskaarten, werkt de Oranje-Nassauschool aan een optimale kwaliteit van onderwijs en organisatie. Voor ieder aspect van de school is een kwaliteitskaart opgesteld. Door het regelmatig (om de vier jaar) laten invullen van vragenlijsten door leerkrachten en ouders, bewaken we de kwaliteit van onze school en ons onderwijs.
 
In het voorjaar van 2017 zijn onder ouders, leerlingen en leerkrachten de driejaarlijkse tevredenheidspeilingen afgenomen. Onze school scoorde hierbij boven het landelijk gemiddelde. De resultaten hiervan zijn besproken met team en medezeggenschapsraad. Naar aanleiding van de resultaten zijn enkele acties op korte en langere termijn ondernomen. U kunt de uitslag van de tevredenheidspeilingen inzien bij de directie.
 
In april 2015 heeft de onderwijsinspectie ons onderwijs het predicaat ‘GOED’ gegeven. Wij scoorden op zeven van de tien onderzochte items het resultaat ‘goed’ en op drie ‘voldoende’. Het gehele inspectierapport is terug te vinden op de site van de onderwijsinspectie (www.owinsp.nl)
Kindcentrum Oranje Nassau | Eijkmanplantsoen 3 | 3861 CW NIJKERK | T (033) 245 17 08 | E info@onsn.nl | sitemap